13 Andreas Wedeen - Rättshaveristiskt beteende

Andreas Wedeen beskriver grunderna i rättshaveristiskt beteende och vi pratar om hur vi yrkesverksamma kan bemöta rättshaveristiskt beteende utan att ytterligare få personen att känna sig kränkt. 
info@socionompodden.se
Share | Download(Loading)

Episodes Date

Load more