19 Jill Nyqvist - Funka med ADHD, anhörigperspektiv

Vad innebär det att vara anhörig till ett barn med ADHD? Hur fungerar vardagen? Jill som varit en mångårig ledare tog med sig sina erfarenheter från arbetsplatsen och implementerade dem i hemmet. 
info@socionompodden.se
Share | Download(Loading)

Episodes Date

Load more