28 Titti Mattsson - Barnkonventionen i svensk lag

Titti Mattsson går igenom hur Barnkonventionen som lag kommer få för genomslag i socialt arbete när den träder i kraft januari 2020.
Vi pratar om de möjligheter och svårigheter som finns. 
info@socionompodden.se 

Share | Download(Loading)

Episodes Date

Load more