Socionompodden

Socionompodden med Tina Karpin, vill visa en nyanserad bild av socialt arbete.

Loading
35

Episodes Date

Petra Krantz Lindgren har arbetat med sitt eget föräldraskap och därigenom skrivit en bok där hon idag hjälper andra föräldrar och personal att arbeta med barnens självkänsla. info@socionomp...
June 5, 2019
I Socionompodden avsnitt 33 berättar Olivia Wigzell generaldirektör Socialstyrelsen och Annika Öquist enhetschef om Socialstyrelsens arbete. Ett ingående samtal om Socialstyrelsens syfte, målsät...
May 29, 2019
Jassim Ahmadi brinner för att hitta lösningar för barn som har olika svårigheter i skolsituationen med hjälp av BVS metoden som verktyg för för de vuxna avseende bemötande av barn. info@socion...
May 22, 2019
Runa Baianstouvu är lektor i socialt arbete på Örebros universitet. Vi pratar om vad hedersrelaterat våld är. Vilka strukturer som ligger bakom och hur man ska kunna identifiera att det är just ...
May 15, 2019
Lisbeth Pipping brinner för att utifrån sin egen upplevelse som barn berätta och göra skillnad i människors liv för hur vi yrkesverksamma ska tänka i frågor som rör utsatta barns situation. ...
May 8, 2019
Irena Nakevska är socionom och jurist med specialistkompetens inom familjerätt. Hur ska socionomer navigera i de allt mer svåra vårdnadskonflikter som vi möter i vårt yrkesliv? 
May 1, 2019
Titti Mattsson går igenom hur Barnkonventionen som lag kommer få för genomslag i socialt arbete när den träder i kraft januari 2020. Vi pratar om de möjligheter och svårigheter som finns. info...
April 24, 2019
Vi samtalar med Maria Bergström om hur RFSU arbetar i Sverige och i världen samt hur man kan engagera sig i RFSU:s arbete.  info@socionompodden.se 
April 17, 2019
Kalle Norwald, socionom och sexolog i socialt arbete. Kalle berättar om hur han arbetar med frågor som rör sexualitet inom socialt arbete. info@socionompodden.se
April 10, 2019
Åsa Gustavsson berättar om hur de nystartade barnskyddsteamet hjälper till att stötta vården i att göra anmälningar vid oro för barn som far illa. info@socionompodden.se 
April 3, 2019
Kristina Loveby berättar om sina egna upplevelser av våld i nära relation och hur hon lyckades lämna och hur hennes liv idag ser ut. info@socionompodden.se 
March 27, 2019
Pia Davidsson berättar om de svårigheter gravida kvinnor med beroendeproblematik möter men också om det arbete de gör i Ambulatoriet för att stödja och hjälpa. info@socionompodden.se  
March 20, 2019
Ilona och Anna berättar om hur man utreder familjehem enligt den nya Källvesten intervjun. Vad krävs för att bli familjehem i Sverige idag? info@socionompodden.se
March 13, 2019
Sanna Hässelhult berättar om sin resa från utmattning och vägen tillbaka. Finns det ett hållbart arbetsliv som socionom vid utmattning? info@socionompodden.se 
March 6, 2019
Marita Lynard, självkänsla när introverta och extroverta möts i socialt arbete.  info@socionompodden.se
February 27, 2019
Vad innebär det att vara anhörig till ett barn med ADHD? Hur fungerar vardagen? Jill som varit en mångårig ledare tog med sig sina erfarenheter från arbetsplatsen och implementerade dem i hemmet....
February 20, 2019
I avsnitt 18 träffar vi barnadvokaten Anna Ekvall. Hon välkomnar oss vid Arlanda jämte Zlatan. Men vem är barnadvokaten Anna? Vad driver henne och vad gör en barnadvokat? info@socionompodden.se...
February 13, 2019
Om sex som gör ont. Varannan kvinna mellan 20-30 i Sverige hade ont vid sitt senaste samlag och ca 13% av alla kvinnor har svåra problem med smärta vid samlag. Hur ska vi bättre belysa dessa frå...
February 6, 2019
Mellanchef inom socialt arbete - en av de svåraste positionerna inom socialt arbete enligt många då man har krav både under och ovanifrån, men få inspirerar som Dashmire Osmani. info@socionompod...
January 30, 2019
Tvångslagstiftning i gränslandet mellan LVU, LVM & LPT. Vad innebär tvångslagstiftning och vi hör ofta om att man faller mellan stolarna men varför och vad innebär det i praktiken. info@so...
January 23, 2019

Load more