Socionompodden

Socionompodden med Tina Karpin, vill visa en nyanserad bild av socialt arbete.

Loading
47

Episodes Date

Johanna Thulin är lektor i socialt arbete vid institutionen för socialt arbete på Linnéuniversitet. Vi pratar om hennes avhandling Putting words to child physical abuse. Possible consequences, t...
November 13, 2019
Finn är behandlingsansvarig på Spelfriheten. Vi pratar om effektiva behandlingsformer för spelberoende. Vidare om liknelser och skillnader mellan spelberoende och andra typer av beroenden. info@soc...
November 6, 2019
Sara är regionkordinatior i region syd avseende arbetet mot människohandel. Hon beskriver de mekanismer som styr människohandel, hur samarbetena fungerar för att människor ska få hjälp och tips...
October 30, 2019
David Eberhard är psykiater, författare, debattör och föreläsare. Vi har ett samtal om den psykiska ohälsan i Sverige kopplat till samsjuklighet och vårdens möjligheter att möta framtidens oh...
October 23, 2019
Marcus berättar på ett öppet vis om hans egen resa och väg från spelmissbruk till ett liv där han idag fortsatt arbetar med sitt beroende men mår bra.  info@socionompodden.se 
October 16, 2019
Elaine driver tillsammans med Patrik Sjöberg organisationen Tre ska bli noll, i syfte att upplysa om barns rätt till sin egen kropp, integritet och för att inga fler barn ska utsättas för sexuell...
October 9, 2019
Mireille är mamma och anhörig till ett barn med klassisk Autism. Hur ser deras vardag ut? Vilka utmaningar och svårigheter men också ljusglimtar i deras vardag? info@socionompodden.se 
October 2, 2019
Katarina Klostergard är socionom och arbetar på Evonhuset i Malmö med människor som har erfarenhet av att sälja och köpa sex mot ersättning. Vilket stöd finns och hur arbetar Katarina med de s...
September 25, 2019
Stina Pettersson är socionom och familjebehandlare som både själv lever i en bonusfamilj men också professionellt arbetar med familjebehandling för bonusfamiljer. En vanlig vardag för många fam...
September 18, 2019
Frida Herman visste redan under socionomutbildningen att hon ville till privat verksamhet inom socialt arbete. Vi pratar om hur man kan ha ett differentierat socialt arbete och varför entreprenörska...
September 11, 2019

Load more