Socionompodden

Socionompodden med Tina Karpin, vill visa en nyanserad bild av socialt arbete.

Loading
51

Episodes Date

Anette Nilsson är socionom och enhetschef på IVO, Inspektionen för vård och omsorg, för avdelning östs enhet som har tillsyn över områdena funktionsnedsättning, äldreomsorg samt lämplighetsprövning av...
December 11, 2019
Pernilla Lundström enhetschef i Tyresö kommun berättar om vad det innebär att ha stöd enligt lagen om särskilt stöd och service. Vem har rätt till insatser, hur bedöms dessa och hur deras arbetssituat...
December 4, 2019
Ulla Holmberg, socionom, terapeut och handledare samtalar med Tina Karpin om vad handledning är samt vilken nytta man kan ha av handledning i sin yrkesutövning.  info@socionompodden.se www.socionompod...
November 27, 2019
Nina Berg är nykter alkoholist sedan 13 år tillbaka. Hon inspirerar andra till att ta steget till att förverkliga sina drömmar och inte låta ens beroende definiera en som person.  info@socionompodden....
November 20, 2019
Johanna Thulin är lektor i socialt arbete vid institutionen för socialt arbete på Linnéuniversitet. Vi pratar om hennes avhandling Putting words to child physical abuse. Possible consequences, the pro...
November 13, 2019
Finn är behandlingsansvarig på Spelfriheten. Vi pratar om effektiva behandlingsformer för spelberoende. Vidare om liknelser och skillnader mellan spelberoende och andra typer av beroenden. info@socion...
November 6, 2019
Sara är regionkordinatior i region syd avseende arbetet mot människohandel. Hon beskriver de mekanismer som styr människohandel, hur samarbetena fungerar för att människor ska få hjälp och tips på hur...
October 30, 2019
David Eberhard är psykiater, författare, debattör och föreläsare. Vi har ett samtal om den psykiska ohälsan i Sverige kopplat till samsjuklighet och vårdens möjligheter att möta framtidens ohälsa.  in...
October 23, 2019
Marcus berättar på ett öppet vis om hans egen resa och väg från spelmissbruk till ett liv där han idag fortsatt arbetar med sitt beroende men mår bra.  info@socionompodden.se 
October 16, 2019
Elaine driver tillsammans med Patrik Sjöberg organisationen Tre ska bli noll, i syfte att upplysa om barns rätt till sin egen kropp, integritet och för att inga fler barn ska utsättas för sexuella öve...
October 9, 2019

Load more