50 Anette Nilsson - IVOs roll i socialt arbete

Anette Nilsson är socionom och enhetschef på IVO, Inspektionen för vård och omsorg, för avdelning östs enhet som har tillsyn över områdena funktionsnedsättning, äldreomsorg samt lämplighetsprövning av privata aktörer inom socialtjänst och LSS.
Vi pratar om IVOs roll i socialt arbete. 

info@socionompodden.se 
www.socionompodden.se 
Följ oss på Instagram under #socionompodden.

Share | Download(Loading)

Episodes Date

Load more

Podbean App

Play this podcast on Podbean App