29 Irena Nakevska den komplicerade vårdnadskonflikten

Irena Nakevska är socionom och jurist med specialistkompetens inom familjerätt.
Hur ska socionomer navigera i de allt mer svåra vårdnadskonflikter som vi möter i vårt yrkesliv? 

Share | Download(Loading)

Episodes Date

Load more