7 Caroline Bergh - Nyexaminerade Socionomer

Caroline Bergh, socionom som föreläser och arbetar med nyexaminerade socionomer. Vad behöver nyexaminerade socionomer veta inför deras blivande arbetsliv och vad behöver arbetsplatser tänka på när de tar emot nya medarbetare. 
info@socionompodden.se
Share | Download(Loading)

Episodes Date

Load more

Podbean App

Play this podcast on Podbean App